0907799988
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát
Sâm Yến Thịnh Phát

Viên sâm

Viên linh chi sâm nhung Hàn Quốc
250.000 đ

Cao sâm

Cao linh chi nhân sâm Hàn Quốc
1.200.000 đ
Cao linh chi nhân sâm hàn quốc
1.600.000 đ

Cao Linh Chi

Cao linh chi núi đá Hàn Quốc
1.200.000 đ
Cao linh chi núi đá Hàn Quốc GOLD
900.000 đ
Cao linh chi nhân sâm Hàn Quốc
1.200.000 đ
Cao linh chi nhân sâm hàn quốc
1.600.000 đ
Cao linh chi Pocheon hộp 5 lọ
800.000 đ
Cao linh chi hộp gỗ GOLD
1.200.000 đ

Nấm Linh chi

Nấm linh chi hàn Quốc 1kg
1.200.000 đ 900.000 đ
-25%
Nấm linh chi núi đá Hàn Quốc 1 kg
1.800.000 đ 1.250.000 đ
-31%